کشور نروژ یکی از اعضای پیمان شینگن است و شهروندان ایرانی که قصد سفر به این کشور را دارند، باید پیش از سفر با مراجعه به سفارت برای تهیه ویزا اقدام کنند.

کشور پادشاهی نروژ یکی از کشورهای مرفه اروپایی در همسایگی سوئد است که به دلیل برخورداری از مناظر و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و قوانین عجیب باعث جذب بسیاری از افراد به بازدید از آن یا حتی زندگی در این کشور شده است. البته طبق قوانین کشور نروژ شهروندان ایرانی برای سفر به این کشور ملزم به دریافت ویزا از سفارت نروژ هستند.

نکته قابل توجه اینکه نروژ نیز یکی از اعضای پیمان شینگن محسوب می‌شود و سفر به این کشور نیازمند دریافت یکی از انواع ویزای شینگن (با توجه به نوع سفر) است. البته به منظور تسهیل روند صدور ویزا، سفارت نروژ مراحل فنی صدور ویزا مانند تحویل مدارک و… را به دفتر خدمات ویزا واگذار کرده است، ولی تصمیم‌گیری نهائی در مورد نتیجه درخواست و صدور ویزا به عهده سفارت است.

انواع ویزا نروژ

تجاری
 پزشکی
ورزشی و فرهنگی
مقام‌های رسمی

تحصیلی
ازدواج با شهروندان نروژی
ترانزیت فرودگاهی و توریستی